• abonma 2019 2020 program

  • o abonma 2019 2020 program mali

Zaključili Vseslovensko in mednarodno razstavo jaslic

20150109

V petek, 9. januarja smo s krajšim kulturnim programom in besedami zahvale sklenili Vseslovensko in mednarodno razstavo jaslic, ki je potekala od 8. decembra 2014 do 9. januarja 2015 v prostorih Župnijskega doma Svete družine v Črenšovcih in na kateri je bilo moč videti skoraj 80 razstavljenih jaslic, okrog 30 vezenin 40 likovnih izdelkov učencev in okrog 30 slikarskih umetnin. Razstava je bila na ogled več kot 100 ur, ogledalo ji jo je preko 2.000 obiskovalcev iz različnih krajev Slovenije, kar priča o tem, da smo v Črenšovcih resnično gostili pomembno in odmevno razstavo. O vtisih razstave na obiskovalce je spregovoril tudi župnik Ivan Krajnc, zbrane je nagovoril tudi župan Občine Črenšovci Anton Törnar, ki je povedal, da lahko govorimo o vtisih po ogledu razstave, ki so za večno shranjeni v fotografijah, na video posnetkih in v knjigi vtisov ter doživetjih, ki so jih obiskovalci občutili in ponesli domov ter so pomembno zaznamovali njihovo življenje. Ljudske pevke upokojenke so ob tej priložnosti zapele še prekmursko božično Jezer in jezerkrat.

Na koncu se zahvaljujem vsem, ki so pomembno prispevali k uspešnosti in odmevnosti razstave jaslic: vsem razstavljavcem, Društvu ljubiteljev jaslic Slovenije, Združenju rezbarjev in oblikovalcev lesa Slovenije, Zavodu Svete družine, Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci, Dragu Kozincu, Tiborju Frančiču in Hinku Vrbcu, ki so poskrbeli za postavitev razstave. Hvala Robertu Smodišu za oblikovanje vodnika po razstavi in drugo opravljeno pomoč- Iskrena hvala sekciji Ljudskih pevk upokojenk in sekciji vezilj pri Kulturno-turističnem društvu Črenšovci, kakor tudi Društvu upokojencev in drugim posameznikom, ki so vsak dan izvajali dežurstvo in omogočili ogled razstave. Hvala tudi vsem obiskovalcem, kakor tudi tistim, ki ste izrekli čestitke ali zapisali vtise po ogledu razstave.

Vsekakor smo zaključili projekt, na katerega ne le smemo, ampak moramo biti ponosni.